testamentair bewindvoerder

Wij zorgen er voor dat uw nalatenschap goed wordt besteed.

Testamentair bewind

Het kan zijn dat u uw geld wil nalaten aan iemand die niet zo goed met geld kan omgaan, bijvoorbeeld vanwege een beperking of verslavingsproblematiek. In deze situaties is het verstandig een Testamentair Bewindvoerder te benoemen. Na uw overlijden zal het geld voor uw erfgenaam beheren en ervoor zorgdragen dat uw naaste met dit geld op een goede manier omgaat of er van kan genieten. Denk bijvoorbeeld aan extra zorg inkopen voor een hulpbehoevende. U kunt ook een Testamentair Bewindvoerder aanstellen voor minderjarige kinderen. Dit bewind hoeft niet te eindigen als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt, maar kan ook doorlopen wanneer u dat zo bepaalt. Een Testamentair Bewindvoerder benoemt u in uw testament.

Unidos Next: ontzorgt, als je (naaste) wegvalt.

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, eerlijk en transparant.