Rechtspraak

Rechtspraak

Een bewindvoering wordt uitgesproken door de kantonrechter. De rechter doet dat alleen als er een noodzaak is voor een bewind. Deze noodzaak is altijd gelegen in een lichamelijke of geestelijke reden. Een andere reden voor bewind zijn problematische schulden. Dit zijn schulden die u alleen of zelfs in samenwerking met een schuldhulpverlener niet kunt oplossen. 

De aanvraag kan gedaan worden door uzelf, naaste familieleden of de instelling waar u verblijft. Het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente kan dit ook aanvragen, maar dit gebeurt niet zo vaak.

Nadat de aanvraag is gedaan, bekijkt de kantonrechter of u geholpen bent met een bewindvoerder. De noodzaak wordt door de rechter getoetst. Als de noodzaak bestaat geeft de kantonrechter een beschikking af en vanaf dat moment staan uw gelden en goederen onder bewind.

Onder het bewind vallen (meestal) alle gelden, bezittingen en schulden. Dit betreft uw huidige inkomsten, bezittingen en schulden, maar ook de toekomstige. Wat betreft schulden is het vanzelfsprekend de bedoeling dat er niet meer bijkomen, maar dat de schuldenproblematiek juist wordt opgelost. De bewindvoerder voert vanaf de uitspraak het beheer over uw geld, u kunt hier dan niet meer zelfstandig over beschikken.

Jaarlijks moet de bewindvoerder verantwoording af te liggen over het gevoerde bewind. Dat houdt in dat er een rekening-verantwoording gemaakt dient te worden. Hierin staat duidelijk welke gelden, bezittingen en schulden er zijn, maar ook wat er is ontvangen en waaraan het is besteed. Deze verantwoording wordt afgelegd aan de cliƫnt (indien in staat dit te begrijpen) en aan de kantonrechter.


Unidos Bewindvoering: samen werken aan een financieel gezonde toekomst!