Bewindvoering

Bewindvoering

Iedereen die cliënt wordt van ons kantoor krijgt een dossierbehandelaar toegewezen die zijn of haar dossier behandelt. Vaak werken wij in duo’s, u zult de tweede persoon dus ook wel eens spreken of mailen. Wij zorgen ervoor dat er bij afwezigheid van uw dossierbehandelaar altijd iemand is die u te woord kan staan.  

Zodra het bewind is uitgesproken gaan wij voor u aan het werk. Alle instanties die bij ons bekend zijn en waar u financiële verplichtingen aan heeft (bijv. de verhuurder, waterleverancier, overige vaste lasten en schuldeisers) worden door ons aangeschreven en op de hoogte gesteld van het bewind. Zij worden ook  verzocht het postadres te wijzigen naar dat van ons en alle (financiële) post naar ons te sturen.

Binnen drie maanden proberen wij het dossier volledig opgestart te hebben. In deze periode wordt er een budgetplan opgesteld en wordt ook duidelijk of er bezuinigd dient te worden. In deze drie maanden wordt de cliënt uitgenodigd op kantoor om het budgetplan te bespreken. Ook bespreken wij dan hoe we de schuldenproblematiek gaan aanpakken.

Cliënten ontvangen van ons een inloggegevens om zelf digitaal te kunnen meekijken naar de inkomsten en uitgaven. Ook krijgt u van ons maandelijks bankafschriften. Deze kunt u bewaren in uw eigen administratie.

Wat regelen wij nog meer voor u? Wij openen een beheer- en leefgeldrekening voor u bij de ABN AMRO Bank en  zorgen ervoor dat al uw inkomsten binnenkomen op de beheerrekening. Het geld wat u zelf kunt besteden maken wij over naar de leefgeldrekening, daarvan heeft u een eigen bankpas. Wekelijks maken we huishoudgeld naar u over, dit kunt u zelf uitgeven aan boodschappen. We vragen, zo mogelijk, bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind. Voor mensen met een laag inkomen betekent dit dat ze de kosten voor een bewindvoerder vergoed krijgen van de gemeente. Verder houden we uw beslagvrije voet in de gaten en verzoeken schuldeisers deze aan te passen waar nodig.

Vanzelfsprekend behandelt Unidos Bewindvoering al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op onze werkzaamheden van toepassing. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en ten dienste van u. Zolang u cliënt bent heeft u recht op inzage van uw eigen dossier. Hiertoe dient u dan wel een afspraak met ons te maken. Bij beëindiging van het beschermingsbewind krijgt u van ons de benodigde documenten om een eigen administratie te kunnen starten. Deze documenten mailen wij u, mocht u onverhoopt niet in het bezit zijn van een e-mailadres dan sturen wij u deze kopieën per post toe. Uw dossier bewaren wij nog zeven jaar op ons kantoor (wettelijke bewaartermijn). Na die tijd wordt het dossier vernietigd.

Unidos Bewindvoering: samen werken aan een financieel gezonde toekomst!