Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hieronder hebben wij een lijst samengesteld van de vragen die ons vaak gesteld worden. Wil je snel antwoord op je vraag? Misschien staat het antwoord hieronder al tussen.

Algemeen

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen (024-6635505) en vragen naar Yvonne Tielens. Zij staat u graag te woord om uw situatie te bespreken en om een intakegesprek in te plannen. Dit gesprek is voor u nog geheel vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek heeft u van ons mapje met papieren ontvangen. Daarin zit ook een document met de titel ‘praktische en nuttige zaken betreffende uw onderbewindstelling’. Hier vindt u veel uitleg wat u op dit moment kunt verwachten.

Wij sturen u ook maandelijks de bankafschriften toe. Wanneer u een e-mailadres heeft, dan ontvangt u deze per e-mail. Heeft u geen e-mailadres, dan sturen wij u de afschriften per post. Verder nodigen wij u 1x per jaar uit om uw financiën in een persoonlijk gesprek met u te bespreken.

Het geld wordt in dat geval de maandag ná het weekend in de loop van de middag bijgeschreven.

Het geld wordt in dat geval op de werkdag vóór de feestdag al overgemaakt. U kunt op feestdagen dus gewoon het geld pinnen zoals u gewend bent. Kiest u ervoor om het geld de werkdag voor de feestdag al te pinnen, dan kan dat ook. Houd u er dan wel rekening mee dat u wat langere tijd met dit geld moet zien uit te komen.

– De betalingen van 27 april 2023 (Koningsdag) worden op 26 april 2023 gedaan.

– De betalingen van 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid) worden op 28 april 2023 gedaan.

– Op 11 mei 2023 zijn wij telefonisch niet bereikbaar i.v.m. onze jaarlijkse auditcontrole. De betalingen vinden deze dag wel gewoon plaats zoals u van ons gewend bent.

– De betalingen van 18 mei (Hemelvaart) + 19 mei 2023 (gesloten) worden op 17 mei 2023 gedaan.

– De betalingen van 29 mei 2023 (Pinksteren) worden op 26 mei 2023 gedaan.

– De betalingen van 7 juli 2023 (trainingsdag) worden op 6 juli 2023 gedaan.


Betalingen worden iedere werkdag door ons gedaan rond de klok van 12:00 uur. Het geld wordt in de loop van de middag bijgeschreven. Het exacte tijdstip kunnen wij niet vermelden. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd van de bank. Als uitgangspunt kan gelden dat in de meeste gevallen (behoudens storingen van de bank) de betalingen om 16:00 uur zijn verwerkt. Het heeft geen zin om ons vóór die tijd te vragen waarom het geld niet staat bijgeschreven.

De kinderbijslag valt onder het beheer door de bewindvoerder. In de regel storten wij echter de kinderbijslag naar uw leefgeldrekening door. In uitzonderingsgevallen maken wij de kinderbijslag niet (geheel) naar u over. Hierover nemen wij altijd vooraf contact met u op. Wanneer u niets van ons hoort, dan maken wij de kinderbijslag de werkdag nádat de SVB het geld heeft gestort naar u over.

U hoeft dus niet zelf hierom te vragen. Kijk op SVB.nl voor de actuele betaaldagen.

Het vakantiegeld valt onder het beheer door de bewindvoerder. Het vakantiegeld wordt niet automatisch naar uw leefgeldrekening doorgestort. Wel kunt u een verzoek indienen om het vakantie geheel of gedeeltelijk naar u over te maken. Het blijft de beslissing van uw dossierbehandelaar of dit wordt toegekend.

Dat is alleen mogelijk indien uw dossierbehandelaar hier toestemming voor geeft. Vaak gebeurt dit in het kader van het afbouwen van het bewind. Wanneer uw behandelaar toestemming heeft gegeven, dan vragen wij dit aan bij de bank. Na ongeveer een week kunt u dan gebruik maken van internetbankieren. U gebruikt hiervoor de Mobiel Bankieren App van de ABN of een e.dentifier. Heeft u nog geen e.dentifier dan kunt u deze via de volgende link aanvragen: https://www.abnamro.nl/nl/prive/internet-en-mobiel/e.dentifier-aanvragen.html

Let op:

  • internetbankieren voor een gezamenlijke rekening (en/of) is helaas technisch niet mogelijk.
  • door het internetbankieren mogelijk te maken wordt het óók mogelijk dat anderen geld op uw leefgeldrekening kunnen storten. Dit is niet toegestaan. Alle inkomsten horen zonder uitzondering op de beheerrekening binnen te komen. Bij misbruik zal de mogelijkheid tot internetbankieren worden ingetrokken.

Dat kan alleen wanneer u de mogelijkheid heeft tot internetbankieren. In andere gevallen kan er niet met Ideal betaald worden. Ook wij hebben deze mogelijkheid niet.

Uw DigiD code is een strikt persoonlijke code. Wij mogen daarom geen gebruik maken van uw DigiD code en bezitten deze gegevens dus ook niet. Via de website www.digid.nl kunt u zelf een code aanvragen. Deze wordt rechtstreeks naar uw woonadres verzonden.

Alle inkomsten horen altijd op de beheerrekening binnen te komen. U vindt dit rekeningnummer op de afschriften die u maandelijks van ons ontvangt.

Stel uw dossierbehandelaar hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte. Uw behandelaar vraagt een nieuwe pas voor u aan. De nieuwe pas wordt naar ons kantoor gestuurd. Dat duurt ongeveer een week. Na ontvangst sturen wij deze dezelfde dag naar u door of u haalt de pas op ons kantoor op. Het is niet (meer) mogelijk om het geld dat nog op uw pas staat aan de balie van de bank te halen. In overleg met uw behandelaar zoeken we naar een passende oplossing. Meestal kan deze worden gevonden door het geld tijdelijk naar een andere rekening over te maken van iemand die u vertrouwd. Wij willen in dat geval altijd een e-mail ontvangen met het rekeningnummer van die persoon. Wanneer u kunt internetbankieren met uw leefgeldrekening en u heeft de ABN AMRO APP dan kunt u:

  • ook zelf deze overboeking doen;
  • iemand die u geld voorschiet met een Tikkie terugbetalen

In veel gevallen is er geen einddatum opgenomen in beschikking van de rechtbank waarin uw goederen onder bewind zijn gesteld. In dat geval loopt het bewind door voor onbepaalde tijd. Het staat u echter te allen tijde vrij om de kantonrechter te vragen het bewind op te heffen. De kantonrechter zal dan beoordelen of u zelf weer uw financiën kunt regelen. Vaak gaat hier eerst een afbouwperiode van het bewind aan vooraf waarin u kunt laten zien dat u dit zelf weer kan. Vraag uw dossierbehandelaar naar dit afbouwtraject voordat u een verzoek tot opheffing doet.

Daar zijn 3 mogelijkheden voor:

  1. U stuurt een verzoek per mail. Wanneer dit verzoek op werkdagen vóór 12:00 uur wordt gedaan, krijgt u gegarandeerd dezelfde dag nog antwoord op u vraag. Wanneer uw verzoek wordt toegekend kunt u het extra geld diezelfde middag nog pinnen. Verzoeken ná 12:00 uur worden uiterlijk de volgende werkdag behandeld.
  2. U stuurt een verzoek via IBS Online (zie de volgende vraag wat IBS Online is). De afhandeling van deze verzoeken vindt op dezelfde wijze plaats als verzoeken per mail.
  3. U neemt telefonisch contact op tijdens ons spreekuur. Bij toekenning van uw verzoek kunt u de volgende werkdag het geld pinnen.

Wanneer u heeft gevraagd om extra geld, dan ontvangt u op werkdagen vóór 12:00 uur antwoord. Voor alle overige vragen die u per e-mail stelt geldt een maximale verwerkingstijd van 2 werkdagen. Kan een antwoord op uw vraag niet 2 werkdagen wachten, stuur dan geen e-mail maar neem telefonisch contact met ons op.

Het is belangrijk om alle financiële post (zowel brieven als e-mail) zo snel als mogelijk naar ons door te sturen (brieven die u per mail stuurt bij voorkeur via een scan in PDF, per post of in onze brievenbus). Voor alle andere post (verjaardagskaartjes, folders etc.) hoeft dat niet. Wij sturen de instantie waar u post van heeft ontvangen dan een brief met het verzoek de post in het vervolg naar ons toe te sturen.

Voor een verhuizing heeft u toestemming nodig van uw bewindvoerder. Neem daarom contact op met uw dossierbehandelaar. Deze stuurt u aanvullende informatie en bespreekt met u de mogelijkheden.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze werkwijze. Als uw ontevredenheid niet met uw dossierbehandelaar kan worden opgelost, dan kunt u dit eerst met Yvonne Tielens bespreken. Wanneer dit geen gewenst resultaat geeft dan kunt u een officiële klacht bij ons indienen overeenkomstig het klachtenreglement dat u bij de intake van ons ontvangen hebt. Op uw verzoek geven wij u een nieuw exemplaar. Verder zijn wij aangesloten bij branchevereniging Horus. Zij hebben een eigen klachtenreglement waar u een klacht kunt indienen. Tot slot kunt u de kantonrechter een brief sturen waarin u uw klacht kenbaar maakt. De adresgegevens vindt u op de website van de rechtspraak. In de meeste gevallen volgt er dan een zitting.

Onze spreekuurtijden voor cliënten zijn op werkdagen tussen 13:30 en 15:30 uur.

Voor instanties gelden aanvullende spreekuurtijden tussen 09:00 en 12:00 uur.

Een enkele keer zijn wij vanwege een extra vakantiedag of cursus niet bereikbaar.

Letop: Op woensdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar

IBS Online

IBS Online is onze online omgeving waarin u inzicht kunt krijgen in uw financiële zaken. U kunt daarin bijvoorbeeld uw budgetplan inzien, uw inkomsten en uitgaven, het schuldenoverzicht, uw reserveringen etc. Op deze manier laten wij aan u zien hoe wij uw geld beheren. Ook kunt u via deze weg verzoeken indienen om extra geld.

Indien u client bent bij Unidos Bewindvoering heeft u de mogelijkheid om zelf uw inkomensten en uitgaven in te zien. U kunt hiervoor naar de website MijnInkomstenEnUitgaven.nl gaan. U kunt hier inloggen met uw persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord. 

Bent u uw wachtwoord kwijt, dan kunt u eenvoudig op de inlogpagina klikken op ‘wachtwoord vergeten’. Na het invullen van uw e-mailadres krijgt u een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Wij sturen u ook maandelijks de bankafschriften toe. Wanneer u een e-mailadres heeft, dan ontvangt u deze per e-mail. Heeft u geen e-mailadres, dan sturen wij u de afschriften per post. Verder nodigen wij u 1x per jaar uit om uw financiën in een persoonlijk gesprek met u te bespreken.

Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Dan beantwoorden wij je vraag graag via e-mail of telefonisch.

Unidos Bewindvoering: samen werken aan een financieel gezonde toekomst!