Curatele/Mentorschap

Curatele / mentorschap 

Een curatele is een vergaande juridische maatregel die niet vaak wordt uitgesproken. Dit gebeurt soms als een persoon niet op een andere wijze, met een lichtere maatregel, te beschermen is. Denk hierbij aan een zeer ernstige verslaving of geestelijke stoornis. Deze maatregel kan ook worden uitgesproken als de persoon in kwestie zichzelf of de samenleving in gevaar brengt. Bij een curatele wordt iemand handelingsonbekwaam. Zowel de financiële, persoonlijke en zorg gerelateerde belangen worden door de curator waargenomen.

Bij een mentorschap worden de zaken omtrent verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding door de mentor waargenomen. Deze maatregel wordt uitgesproken als iemand dit zelf niet meer naar behoren kan beslissingen en keuzes kan overzien. Vaak is er daarnaast dan ook sprake van een bewindvoerder, deze gaat over de financiële zaken.

Unidos Bewindvoering voert niet veel curateles en mentorschappen uit. Wij doen dit met name voor cliënten die al bij ons onder bewind staan en waarvan later blijkt dat er ook een mentorschap nodig is of een curatele. Als wij geen ruimte hebben om dit mentorschap zelf te doen verwijzen wij naar Vita Colorata. Mevr. Van Gisteren is een professionele mentor waar wij vaak mee samenwerken.

Unidos Bewindvoering: samen werken aan een financieel gezonde toekomst!