Curatele/Mentorschap

Curatele / mentorschap 

Een curatele is een vergaande juridische maatregel die niet vaak wordt uitgesproken. Dit gebeurt soms als een persoon niet op een andere wijze, met een lichtere maatregel, te beschermen is. Denk hierbij aan een zeer ernstige verslaving of geestelijke stoornis. Deze maatregel kan ook worden uitgesproken als de persoon in kwestie zichzelf of de samenleving in gevaar brengt. Bij een curatele wordt iemand handelingsonbekwaam. Zowel de financiĆ«le, persoonlijke en zorg gerelateerde belangen worden door de curator waargenomen.

Bij een mentorschap worden de zaken omtrent verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding door de mentor waargenomen. Deze maatregel wordt uitgesproken als iemand dit zelf niet meer naar behoren kan doen. Iemand kan dan vaak de reikwijdte van de beslissingen en/of keuzes niet (meer) overzien. Vaak is er daarnaast dan ook sprake van een bewindvoerder, deze gaat over de financiĆ«le zaken.

Unidos Bewindvoering kan voor u of uw naaste een curatele uitvoeren. U kunt ons hiervoor benaderen. Dit geldt ook voor een mentorschap, we doen dit vaak in combinatie met een
bewindvoering, maar dit is niet noodzakelijk.

Unidos Bewindvoering: samen werken aan een financieel gezonde toekomst!