Levenstestament

Als levensexecuteur zorgen wij voor u en uw financiën.

Levenstestament

Indien u zelf niet meer in staat bent uw financiële zaken en/of zorggerelateerde zaken naar behoren te behartigen kan de rechter op verzoek een bewindvoerder en/of mentor aanstellen die dit in uw plaats doet. Dit is in het algemeen iemand die u niet goed kent en ook geen weet heeft van uw situatie. Zou het niet fijn zijn om vooraf te bepalen wie uw zaken gaat vertegenwoordigen? Door in een levenstestament een Levensexecuteur te benoemen (in een levenstestament) kunt u zelf uw keuze vastleggen en bepalen wat de bevoegdheden van de Levensexecuteur zijn. U kunt een familielid, goede vriend of een professionele Levensexecuteur benoemen. Unidos Next kan deze professional voor u zijn.  

Onze werkzaamheden als Levensexecuteur starten op een voor u gewenst moment of op een vooraf vastgelegde moment. Vaak is dat het moment dat u niet meer in staat bent uw eigen belangen naar behoren te behartigen

De taken die een Levensexecuteur uitvoert hangen dus af van uw wensen. Enkele voorbeelden van taken die u vast kunt leggen zijn:

  • Het overnemen van uw administratie;
  • Het beheren van uw bankrekeningen en het verrichten van betalingen;
  • Het beheren van uw vermogen en uw huisraad;
  • Het verkopen van uw woning;
  • Beslissingen nemen omtrent zorg gerelateerde zaken.

Kortom: als Levensexecuteur ontzorgt Unidos Next u en uw familieleden op het financiële vlak en (desgewenst) ook op zorggebied.

Toezichthouder

U kunt in uw levenstestament een familielid of een ander benoemen als Levensexecuteur. Deze persoon behartigt uw belangen zoals u deze heeft vastgelegd. In uw levenstestament kunt u bepalen wie er toezicht houdt op de werkzaamheden die een Levensexecuteur uitvoert. Dit heet een Toezichthouder. De Toezichthouder controleert de werkzaamheden van de Levensexecuteur. De Levensexecuteur dient verantwoording af te leggen aan de Toezichthouder. Zo is het altijd transparant en kunnen anderen zich ervan vergewissen dat de taken goed en naar behoren zijn uitgevoerd.

In uw levenstestament kunt u vastleggen dat Unidos Next het toezicht gaat verzorgen zodra uw Levensexecuteur aan het werk gaat. Ook kan er aangegeven worden op welke manier en met frequentie er verantwoording afgelegd dient te worden aan de Toezichthouder. Daarnaast kunt u opnemen voor welke taken een Levensexecuteur niet bevoegd is om alleen te handelen. Zo kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat bij de verkoop van uw huis al uw kinderen akkoord moeten zijn. Een regeling opnemen in uw Levenstestament omtrent geschillen of bij een patstelling (wie hakt de knoop door) is ook mogelijk.

Adviseur

Het werk van een Levensexecuteur kan een complexe aangelegenheid zijn. Bent u Levensexecuteur en wilt u graag advies, dan zijn wij er ook voor u. U kunt ons inschakelen voor goede informatie en advies indien u tegen een probleem aanloopt. Dit kan op financieel, fiscaal of juridisch vlak zijn. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn wij een goede sparringpartner voor al uw vraagstukken.

Unidos Next: ontzorgt, als je (naaste) wegvalt.

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, eerlijk en transparant.