Wat doet een bewindvoerder voor mij?

Ben je nog niet bekend met beschermingsbewind? Dan raden we je aan eerst deze pagina te lezen: Hoe werkt beschermingsbewind?

Een bewindvoerder neemt veel taken van u over. Zo zijn uw geldzaken altijd goed geregeld en hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken. Voor veel mensen geeft dit veel rust en verlaagt stress.

Bij Unidos Bewindvoering regelen we voor u:

 • Wij openen een beheer- en leefgeldrekening voor u bij de ABN-Amro
 • We zorgen dat al uw inkomsten binnenkomen op de beheerrekening. Het geld wat u zelf kunt besteden maken wij over naar de leefgeldrekening, daarvan heeft u een eigen bankpas
 • Wij zorgen ervoor dat uw vaste lasten worden betaald
 • Wekelijks maken we huishoudgeld naar u over, dit kunt u zelf uitgeven aan boodschappen, etc.
 • Als u afspraken (zoals een betalingsregeling) heeft gemaakt met schuldeisers, controleren we of dit goed aansluit bij uw inkomsten en uitgaven. Zo nodig maken wij voor u nieuwe afspraken met de schuldeisers
 • Als u een grote schuldenlast heeft proberen wij voor een schuldregeling  te regelen via de gemeente. Uw schulden worden dan mogelijk binnen een paar jaar volledig kwijtgescholden
 • We vragen voor u bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind. Voor mensen met een laag inkomen betekent dit meestal dat ze de kosten voor een bewindvoerder vergoed krijgen.
 • Wij maken een budgetplan voor u. In dit plan staat hoeveel inkomsten u per maand heeft en waar deze aan uitgegeven worden.
 • Wij geven u zo nodig advies over bezuinigingen
 • We bekijken of u nog recht heeft op inkomensverhogende maatregelen, zoals de huurtoeslag
 • U krijgt digitale inzage uw inkomsten en uitgaven via de website MijnInkomstenEnUitgaven.nl. Heeft u geen e-mailadres? Dan sturen wij iedere maand een financieel overzicht op per post.
 • Wij zorgen ervoor dat u goed verzekerd bent
 • We doen voor u de jaarlijkse belastingaangifte
 • We kunnen u helpen met het aanvragen van een uitkering
 • Wij houden uw beslagvrije voet in de gaten en zo nodig verzoeken schuldeisers deze aan te passen
 • Wij maken een jaarlijks verslag voor de rechtbank (en voor u) over uw inkomsten, uitgaven, schulden en financiële reserves