Over ons

Unidos Bewindvoering bestaat sinds 1 januari 2010 en geeft hulp aan mensen die zelf niet meer hun financiële belangen kunnen behartigen.

Op dit moment werken er acht mensen op ons kantoor. Verder is er de mogelijkheid om stage te lopen op ons kantoor, zowel voor MBO- als HBO-studenten (wij zijn een erkend leerbedrijf).

Op ons kantoor werken de volgende mensen:

  • Mevr. Yvonne Tielens
  • Dhr. Arjan van Berchum
  • Dhr. Luuc van Delden
  • Dhr. Jeroen Merks
  • Dhr. Olaf Pas
  • Dhr. Marcel Boshoven
  • Dhr. Wouter Leerink
  • Mevr. Femke Leenders

Iedereen die cliënt wordt van ons kantoor krijgt een dossierbehandelaar toegewezen, die zijn of haar dossier behandelt.

Vanuit onze visie willen wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen en ons werk serieus nemen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Unidos Bewindvoering is lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Door dit lidmaatschap willen wij onze kwaliteit en integriteit waarborgen en laten toetsen. Vier medewerkers zijn in het bezit van het diploma Post-HBO bewindvoerder (IFZ). Tevens bezitten we een ruime ervaring i.v.m. schuldenproblematiek. Verder worden er regelmatig na- en bijscholingen gevolgd.

Wij werken graag vanuit een wederzijdse relatie, die gebaseerd is op vertrouwen en respect.

Vanzelfsprekend behandelt Unidos Bewindvoering al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op onze werkzaamheden van toepassing. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar voor ze bestemd zijn en ten dienste van u. Zolang u cliënt bent heeft u recht op inzage van uw eigen dossier. Hiertoe dient u dan wel een afspraak met ons te maken. Bij beëindiging van het beschermingsbewind of het budgetbeheer, krijgt u van ons de benodigde documenten om een eigen administratie te kunnen starten. Deze documenten mailen wij u toe, mocht u onverhoopt niet in het bezit zijn van een e-mailadres dan sturen wij u deze kopieën per post toe. Uw dossier bewaren wij nog zeven jaar op ons kantoor (wettelijke bewaartermijn). Na die tijd wordt het dossier vernietigd.

Unidos Bewindvoering, samen werken aan een financieel gezonde toekomst!