Bewindvoering

Businessman-without-money-concept

Wij kunnen u ondersteunen door uw financiën te beheren. Eén van onze doelen is om financiële rust voor u te verkrijgen. Dit doen wij door voor u een beschermingsbewind aan te vragen.

Al uw inkomsten (salaris, uitkering, belastingtoeslagen, kinderbijslag enz.) worden dan op een beheerrekening gestort. Vanaf deze bankrekening betalen wij uw vaste lasten en zorgen ervoor dat u wekelijks huishoudgeld ontvangt. Uw huishoudgeld wordt gestort op een leefgeldrekening, dit is een rekening waar u een pinpas van ontvangt.

Daarnaast streven wij ernaar om maandelijks te reserveren voor onvoorziene uitgaven (voor bijv. kleding of kapotte wasmachine).

Indien u bij ons cliënt bent, zullen wij alle instanties inlichten waar u financiële verplichtingen aan heeft en verzoeken de post rechtstreeks naar ons kantoor te sturen.

Om een goed overzicht te verkrijgen van alle inkomsten en uitgaven maken wij voor u een budgetplan. Op deze manier kunnen wij zien of uw inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het kan zijn dat uit het budgetplan blijkt dat u meer uitgaven dan inkomsten heeft. Wij zullen dan samen met u kijken waar u kunt bezuinigen. Ons streven is uiteindelijk dat u leert rondkomen van uw budget.

Voor beschermingsbewind geldt dat wij ook de toeslagen aanvragen, controleren en aanpassen bij de belastingdienst. Indien mogelijk en nodig vragen wij ook bijzondere bijstand aan en verzorgen wij kwijtscheldingen e.d.

Mocht er sprake zijn van schuldenproblematiek dan zullen wij, in overleg met u, kijken wat de beste oplossing voor dit probleem is. Wellicht is er een betalingsregeling mogelijk of dient er een schuldregeling aangevraagd te worden. Hiervoor schakelen wij de hulp in van de schuldregelende instantie van de gemeente waarin u woont. Dit vergt soms enige tijd (van enkele maanden tot jaren), afhankelijk van uw situatie en het soort schulden.