Hoe werkt bewindvoering?

Als u moeite heeft om uw eigen geldzaken te beheren, dan kan bewindvoering in sommige gevallen een uitkomst bieden. De redenen om te kiezen voor een onderbewindstelling kunnen uiteenlopend zijn, maar hebben vaak te maken met een problematische schuldenlast, laag inkomen of mentale/fysieke gesteldheid.

Bewindvoering: Wat houdt dat in?

Als u er voor kiest om in zee te gaan met een beschermingsbewindvoerder, geeft u het beheer over uw eigen financiën uit handen aan een professionele partij. Dit houdt in dat de volledige (financiële) administratie door de bewindvoerder wordt geregeld. U heeft zich dan ten minste geen zorgen te maken over zaken zoals:

  • Het lezen en beantwoorden van de post.
  • Betalen van facturen en vaste lasten.
  • Invullen van formulieren (denk aan: belastingaangifte, zorg- en huurtoeslag.)
  • Regelen van verzekeringen en bankzaken
  • Communicatie met eventuele schuldeisers, incassobureau’s of deurwaarders.

Als u veel schulden heeft, kan een bewindvoerder een goede uitkomst bieden. De bewindvoerder kan voor u een goede betalingsregeling treffen of een stap naar een schuldhulpverleningstraject voorbereiden.

Aanvragen bewindvoering

Een eventueel bewind begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw huidige financiële situatie en welke problemen er spelen.
Wanneer we het er samen over eens zijn dat bewindvoering een goede oplossing kan zijn voor uw problemen, gaan we een ‘Plan van Aanpak’ opstellen. Daarin schrijven we op hoe we het bewind voor ons zien en eventuele problemen gaan voorkomen en aanpakken.

De rechtbank bekijkt dit Plan van Aanpak en heeft een gesprek met u. Indien hieruit blijkt dat beschermingsbewind voor u een goede maatregel is, zult u een bewindvoerder krijgen bij ons. Zodra de beschikking binnen is gaan we voor u aan de slag om tot een gezonde financiële toekomst te komen!

Tijdens ‘het bewind’

Nadat er een bewind is uitgesproken zijn wij officieel uw wettelijke vertegenwoordiger. Dat houdt in dat we vanaf dan voor u beslissingen op financieel gebied mogen en zullen nemen. De verantwoordelijkheid hier voor ligt dan ook bij de bewindvoerder. Daarom heeft een cliënt dan ook zeer regelmatig contact met zijn bewindvoerder. Met uw bewindvoerder bespreekt u bijvoorbeeld de uitgaven die u graag zou willen doen en hij/zij bekijkt dan welke uitgaven mogelijk zijn of er dat gespaard kan worden. Ook als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, regelt de bewindvoerder het administratieve deel voor u.