Verschil beschermingsbewind en budgetbeheer

Bewindvoering en budgetbeheer lijken op elkaar, omdat het beiden oplossingen zijn voor problemen met financiële administratie, problematische schulden, etc. Maar bewindvoering is een maatregel die verder gaat, omdat bij bewindvoering u ook echt de controle over uw geldzaken uit handen geeft. Benieuwd hoe bewindvoering precies werkt? Dat lees je hier.

De verschillen

Werkzaamheden budgetbeheer:

 • Wij openen een beheerrekening voor u en een leefgeldrekening bij de ABN-Amro
 • Al uw inkomsten komen binnen op uw beheerrekening
 • Wij dragen zorg voor de betaling van uw vaste lasten, voor zover uw budget dit toelaat
 • Wij maken wekelijks (in overleg soms maandelijks) huishoudgeld naar u over
 • Indien u betalingsregelingen heeft getroffen of er een schuldregeling loopt, maken wij de afgesproken bedragen hiervoor over (wij berekenen voor uw welk bedrag u maandelijks over hebt voor een betalingsregeling, maar regelen dit niet voor u)
 • Wij vragen indien mogelijk bijzondere bijstand voor u aan voor de kosten van het budgetbeheer
 • Wij maken een budgetplan
 • Wij geven u zo nodig advies over bezuinigingen of inkomensverhogende maatregelen
 • Wij zorgen ervoor dat eventuele post die voor u bestemd is naar u wordt doorgestuurd (per voorkeur per mail of via http://www.mijninkomstenenuitgaven.nl)
 • Wij zorgen voor een digitale inzage (http://www.mijninkomstenenuitgaven.nl) van uw inkomsten en uitgaven als u beschikt over een emailadres. Zo niet, dan sturen wij maandelijks een financieel overzicht.

 Werkzaamheden Bewindvoering:

Alle werkzaamheden als boven beschreven bij budgetbeheer

 En tevens:

 • Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen voor u
 • De jaarlijkse belastingaangifte
 • Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag en andere inkomensverhogende maatregelen
 • Indien nodig hulp bij of aanvragen van uitkeringen
 • Contacten met diverse instellingen onderhouden en schuldeisers
 • Wij houden uw beslagvrije voet in de gaten en zo nodig verzoeken schuldeisers deze aan te passen
 • Wij maken een jaarlijkse verslag voor de rechtbank (en voor u) betreffende uw inkomsten, uitgaven en vermogenspositie (bij schulden is deze negatief)
 • Zo nodig het treffen van betalingsregelingen met uw schuldeisers
 • U helpen bij het verkrijgen van schuldregeling of zelf een schuldregeling voor u uitvoeren
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand